Biografia

Mari Kämäräinen on Turussa asuva visuaalisen alan taiteilija joka työskentelee useilla eri medioilla: piirustus, valokuva, video, tila ja performanssi. Taustalla on kuvataiteilijan ammattikorkeakoulututkinto.

Monessa teoksessa yhdistetään eri medioita, ja usein ne perustuvat jonkinlaiselle yhteistyölle toisten taiteilijoiden tai muiden alojen  ammattilaisten kanssa. 

Teemoja ovat usein mm. kaksi- ja kolmiulotteisuuden rinnastaminen, tyhjyys, rajat ja sulautuminen.

Aihetta käsittelevä kirjallinen opinnäytetyö Turun AMK:n Taideakatemiasta vuodelta 2015 on luettavissa tästä.

Minulle luova työskentely on omille äärirajoille menemistä, samalla kun pyrin olemaan täysin rauhallisesti läsnä tässä hetkessä. Näiden näennäisesti ristikkäisten suuntaviivojen yhdistäminen tuo työskentelyyni jännitteen, jonka haluan myös välittyvän teoksistani.

Syvin motiivini on halu ymmärtää maailmaa yhtenä organismina, ilman rajoja eri ilmiöiden välillä.

Mari Kämäräinen on aktiivinen toimija turkulaisella taiteen kentällä, mm. Turun Taiteilijaseuran hallituksessa (varapj) sekä Turun Taidehallin aktiivina ja näyttelytyöryhmän jäsenenä (näyttelyvalinnat 2019-2020 alkuvuosi sekä vuosi 2021)

https://www.turuntaiteilijaseura.fi/

https://turuntaidehalli.fi/