Esittely

Mari Kämäräinen (b.1987 Vaala, Finland) is visual artist who works in the field of performance, drawing and installations. She is the art director of the CONSTRUCTION SITE -artist group (Andrei Bakharev, Mari Kämäräinen, Lydia Toivanen ja Hannu Seppälä) and works with sound artist Hannu Seppälä. They participated in projects such as Book of rooms, which received State Prize for Performing Arts in 2021.

Her works has been seen Turku Kunsthalle, B-gallery and Gallery Ars Libera. She is member of Artists’ Association MUU and Northern Opera Company

Mari Kämäräinen (s.1987 Vaala) on turkulainen kuvataiteilija joka toimii tilan, performanssin ja piirtämisen keinoin. Hän on TYÖMAA -taiteilijaryhmän (Andrei Bakharev, Mari Kämäräinen, Lydia Toivanen ja Hannu Seppälä) taiteellinen johtaja ja tekee yhteistyötä mm. äänitaiteilija Hannu Seppälän kanssa. He työskentelivät Huoneiden kirja -produktiossa, jolle myönnettiin Esittävien taiteiden valtionpalkinto 2021.

Kämäräinen on esiintynyt mm. Turun Taidehallissa, B-galleriassa ja Galleria Ars Liberassa. Hän on mm. MUU ry:n ja Pohjoisen oopperakomppanian jäsen.

Monissa teoksissani sovellan piirtämisen keinoja. Minua kiinnostaa piirtämisen käsitteen laajentaminen ja tiloissa & tapahtumina toteutetut hetkelliset teokset. Toteutan myös performansseja joissa keskeisenä elementtinä on tarinankerronta. Kerrotut tarinat perustuvat joko osittain tai kokonaan itse kirjoittamaani tekstiin. Taiteellisessa työssä tavoittelen vakaata läsnäoloa ja omien rajojani laajenemista. Syvin motiivini on halu ymmärtää maailman organismi- ja äärettömyysulottuvuutta. 

Taiteellisen työni rinnalla ja joskus myös osana sitä on kuraattorina toimiminen ja yhteisöllisyyden edistäminen. Monitaiteelliset ja yhteisölliset produktiot ovat merkittävä osa toimintaani.