+-L -projekti

+-L -työryhmä Mari Kämäräinen ja Hannu Seppälä on työskennellyt monitaiteellisen  teoskokonaisuuden parissa syksystä 2018 lähtien. Tuotamme tutkivaa keskustelusarjaa podcastin muodossa ja esittelemme taiteellista prosessia näyttelymuotoisesti. Näyttelyiden yhteydessä on toteutettu performatiivinen tila- ja äänitaide-esitys jonka lopputulema ja taltiointi on ollut osana näyttelyä. 

Työryhmä tutkii polarisaatiota (mustavalkoisuus, poissulkeva ajattelu) ja synteesiä. Prosessissa on käytetty vanhoillislestadiolaista herätysliikettä lähtökohtana ja ns. alustana taiteelliselle tutkimukselle ja teoksille. Tähän mennessä on toteutettu kaksi näyttelyä ja  +-L -podcastia on julkaistu 1. tuotantokausi (7 jaksoa). Podcast-jaksot löytyvät osoitteesta: https://soundcloud.com/plus-miinus-l

Vanhoillislestadiolainen liike on synnyinseudullamme Pohjois-Suomessa tabu. Kasvoimme alueella, jossa lestadiolaisuuden ulkopuoliset poissulkeva teologia vaikuttaa vahvasti. Toisella meistä on kokemuksia vanhoillislestadiolaisuudesta “sisäpuolelta” ja toisella “ulkopuolelta” käsin.
Olemme kokeneet liikkeen sisäisen logiikan ja yhteiskunnallisten vaikutusten julkisen analysoinnin aina kielletyksi aiheeksi. Tätä kieltoa rikkoen pyrimme löytämään reittejä kohti toisenlaisia ajattelumalleja, kuten ymmärrystä siitä, että eläessämme maapallolla olemme osa yhtä organismia, jossa on tärkeää pystyä sovittamaan erilaisia, jopa näennäisen vastakkaisia ajattelutapoja yhteen – vahvistaa teesien sijaan synteesejä.


Työstämme intuitiivisten yhteisteosten sarjaa, jossa muokkaamme visuaalista materiaalia ja äänimateriaalia performatiiviseksi tila- ja ääniteokseksi. Sen ohessa tuotamme tiedollista ja tutkimuksellista podcast-sarjaa. Podcastissa on kuvailtu tutkimuksen ja teosprosessin etenemistä ja haastateltu asiantuntijoita, kuten Johannes Alaranta, Mari Leppänen ja Juha Pentikäinen. Podcastin tekeminen on osa teoksen aihepiiriin syventymistä ja performanssiin valmistautumista. Performanssi toimii rituaalina joka tuo yhteen prosessin teemat ja purkaa kertyneen jännitteen. Työryhmän nimi +-L tulee käsitteestä L-positiivinen, jolla viitataan lestadiolaiseen tai lestadiolaistaustaiseen henkilöön. 

 

Vaikka vanhoillislestadiolaisuuden kantama uskonnollinen ja aatteellinen fundamentalismi on olennainen osa työskentelymme lähtökohtia, teoskokonaisuus ei kerro pelkästään siitä, vaan se käsittelee kaikenlaisia jäykän rajoittavia mielen rakenteita ja niiden muokkaamista joustavampaan suuntaan. 

Linkkejä teosten taltiointeihin:

B-galleria, Turku 31.7.2019 (+-L)

Galleria Ars Libera, Kuopio 18.9.2019 (+-L)

Keväällä 2020 alkavalla 2. tuotantokaudella jatkamme lestadiolaisuuden käsittelyä. Samalla etenemme synteesin tutkimisessa sellaisten maailmankatsomuksien piiriin, joissa ei jäädä mustavalkoiseen vastakkainasetteluun, vaan hyödynnetään monipuolista tapaa tarkastella maailmassa ilmeneviä ristiriitaisia ilmiöitä. 

Haastattelemme kaudella tutkijoiden lisäksi kokemusasiantuntijoita, joiden avulla voimme paremmin hahmottaa lestadiolaisen kulttuuriperinnön laimentunutta vaikutusta joka näkyy mm.etnisten lestadiolaisten elämässä sekä ympäröivässä kulttuurissa.